Laser

Indikationer att prova laserbehandling är t.ex.:

 • Inflammatoriska tillstånd som tennisarmbåge/musarm/”hälsporre”
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Muskelskador
 • Artros /Artriter – ex. reumatisk artrit
 • Smärta och värk
 • Nervskador
 • Svullnader/ödem
 • Fibromyalgi
 • Frakturer
 • Whiplashskada
 • Cirkulationsbesvär
 • Idrottsskador
 • mm

Vad är laser?

Umeå Smärtmottagning AB behandlar med metoder som Laser och McKenzieEnkelt sagt kan man säga att laser är rent välordnat ljus. För att illustrera:Det vitaktiga skenet från ex. en glödlampa består av ljus av alla olika färger, eller våglängder, som dessutom ligger huller om buller. Laserljus däremot består enbart av ljus med en och samma våglängd, som dessutom är oerhört välordnat, koherent. Det är just denna koherens som är en av orsakerna till att laserljuset kan nå in i vävnad och påverka celler.

Laserljus finns i många olika färger (våglängder). Vi använder våglängder av olika slag beroende på vad vi vill försöka åstadkomma.

Synligt rött eller grönt ljus till sårbehandling av ex tryck/-, ligg/- eller bensår, men även på eksem och utslag. Vissa typer av psoriasis kan också behandlas ex. hand/- och fot-psoriasis kallad PPP ofta med mycket gott resultat.

Till smärtproblem använder vi infrarött eller nära infrarött ljus av våglängder som är delvis synliga till helt osynliga. Dessa IR-lasrar har den djupaste inträngningen och kan nå ner till omkring 4-5cm och har en mycket god effekt på inflammationer och smärta.

 

Hur fungerar laser?

Till skillnad från TENS, som blockerar kroppens smärtsignaler via elektriska impulser, och ultraljud, som via ljudvågor gör att de behandlade strukturerna vibrerar och blir varma, verkar lasern på ytan inte göra någonting. Men det som händer är att den kan överföra energi till vävnaden. På så sätt stimuleras de behandlade cellerna att prestera på topp och därmed orsakas en kaskadreaktion på de olika läkningsprocesserna. Exempel på dessa processer är bl.a. ökad cirkulation, accelererad och därmed minskad inflammation, minskad smärta genom kraftig endorfinutsöndring, kroppens eget morfin, samt en lokal immunförsvarsökning.
Den intresserade läsaren kan läsa en mer vetenskaplig & heltäckande, men likväl lättläst förklaring. Ladda ner den genom att klicka på länken: ”Laser som läker”

Kan det inte vara farligt?

Sedan laserns födelse 1966 har inga skadliga bieffekter rapporterats, något som gör den till en synnerligen unik metod. Man kan utan bekymmer behandla personer som äter mediciner, har metallimplantat eller pacemaker utan att riskera att åstadkomma någon skada.
Värt att påpeka är att efter en kortisoninjektion i ex en led kommer lasern mest troligt inte att ha någon effekt de kommande månaderna, eftersom kortisonet slår ut de processer som lasern försöker stimulera.

Själva behandlingen är helt smärtfri, de flesta känner ingenting. Däremot kan man efter en laserbehandling uppleva ett lätt obehag i form av t.ex:

 • Trötthet – kan ibland upplevas efter behandlingen. Det är inget farligt tillstånd, men något som kan vara bra att ha med i beaktningen om man planerat att t.ex. köra bil direkt efteråt.

 • Ökad smärta – Förstagångsförsämring i form av en initialt ökad smärta efter behandlingen är mycket vanligt. Den kommer och försvinner mellan 6-24 tim och är helt ofarlig, den ska tvärtemot ses som något positivt eftersom den visar att man svarar bra på behandlingen. Med hjälp av lasern accelereras inflammationsprocessen och övergår snabbt i läkningens nästa faser, det är accelerationen av inflammationen som upplevs som smärta.
  Vid ex. reumatisk artrit blir smärtupplevelsen väldigt tydlig och därför är man alltid försiktig vid de första behandlingarna av en reumatoid smärta.

 • SkenfriskhetI vissa fall upphör smärtorna direkt efter behandlingen. Det ska framförallt ses som en trevlig bieffekt då det handlar om att kroppens eget smärtlindringssystem aktiverats, den effekten varar, på samma sätt som inflammationsaccelerationen, högst ett dygn. Du är alltså inte frisk bara för att smärtan är borta och du bör beakta ditt problem som smärtlindrat och inte botat.
  En person med ex. långvarlig axelproblematik som helt plötsligt är smärtfri bör i sin eufori inte delta i en volleybollturnering omedelbart efteråt då kommer det surt efter. Däremot ska man ta vara på smärtlindringen och försöka återställa inskränkt rörlighet.

Är laser något för mig?

Laserns svaghet är dess styrka brukar man säga. En produkt som är bra till det mesta brukar egentligen inte vara bra för något alls. Om man betänker att lasern stimulerar immunförsvaret, ökar blodcirkulationen, accelererar de antiinflammatoriska processerna, samt aktiverar kroppens eget smärthämningssytem kan man lättare förstå att den kan vara effektiv vid ett flertal tillstånd.

Över 90 % av alla svarar på laserbehandling och man riskerar inte några biverkningar, det är det få behandlingsmetoder som kan mäta sig med det.

Lite vetenskaplig fakta

Medicinsk laserterapi har använts terapeutiskt sedan 1966 och är bl.a. lika effektiv, eller effektivare, på att lindra smärta och minska inflammationer som sk. NSAID-preparat och Cox2-hämmare ex. Pronaxen, Ipren eller Celebra.

Enligt Norska läkemedelsverket (okt 2003) är laserbehandling och TENS att föredra vid knäartrossmärtor framför ex. antiinflammatoriska mediciner eller ex akupunktur. Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU-2000), anger att laser har viss effekt på kroniska nackbesvär.

Vår erfarenhet är att laser är bland de kraftigaste icke-farmakologiska verktyg vi har att tillgå vid smärtbehandlingar idag. Laserterapi på människor finns belagt i över 80 positiva  och publicerade s.k. dubbelblindade studier. se vidare på: http://laser.nu/lllt/science.htm
Rätt använd kan laser många gånger användas istället för kortisoninjektioner.

Läs mer på och www.laser.se

Lämna ett svar