McKenzie/MDT

backpain01McKenzie-metoden (MDT) fokuserar på att hitta själva orsaken till ryggproblemet och fungerar därför långsiktigt. Undersökningen börjar med att bekräfta/utesluta att disken och disknära strukturer är involverade, först därefter går man vidare utåt mot muskulatur och andra strukturer. Smärtan upplevs nästan alltid i mjukdelarna men orsaken finns oftast djupare. McKenzie-metoden är en logisk och strukturerad terapiform för att diagnostisera och behandla rygg- och nackbesvär.

 

 70–80% av alla ryggbesvär går  att klassificera och behandla med McKenzie-metoden.

Efter den inledande undersökningen kan man ganska fort avgöra huruvida McKenzie-metoden är lämplig eller ej för det aktuella problemet. När man väl hittat hur den aktiva smärtan reagerar kan man i de flesta fall förvänta sig snabb förbättring, inom de närmaste dagarna. Har man sedan fått den effekten börjar arbetet med att få bort smärtan helt vilket tar olika lång tid.

Metoden går ut på att genom upprepade rörelser tolka symptomen och hitta en möjlig orsak, man söker så att säga en behandlande rörelseriktning. Den är en försiktig men på samma gång kraftfull rygg-/ nackbehandling. Även sk. låsningar i ryggen kan oftast ses försvinna efter inledd behandling.
Manipulationer ingår också i McKenzie-konceptet, men ofta kan man behandla problemet med egenrörelser istället, vilket minskar risken att något förvärras, samtidigt som patienten lär sig ett sätt att hantera sina framtida ryggproblem. McKenzie-metoden ger patienten makten över sin egen kropp och sin egen smärta. Eftersom smärtan är helt vägledande fungerar metoden sämre att diagnostisera med under helt smärtfria perioder. Av den anledningen vill vi gärna träffa patienten när smärtan är aktiv.

Läs mer om McKenzie-metoden på Svenska McKenzieInstitutet:  http://www.mckenzie.se/

Lämna ett svar