OMI

low back_painMuskler,  – muskelbristningar, överbelastning både i akut och kroniskt stadium
Senor, ligament, –
skadade ligament eller senor, akut eller kroniska, som tennisarmbåge, fotledsstukningar, knäskador.
Leder, ledkapslar –
broskskador, ”frusen skuldra”, artroser, div. artriter.
Slemsäckarsinflammatiner –
”Trochanterit” eller ”piriformissyndrom” som egentligen är missförstådda symptom från ex. slemsäcksinflammation från sätesmusklerna eller en utstrålande ryggsmärta.
..samt olika sorters skador i Nacke, Bröstrygg och Ländrygg.
Huggsmärtor eller långvariga smärttillstånd i nacken/ryggen, akuta/kroniska smärttillstånd, buktande disk, utstrålningssmärtor/rotsmärtor, fasettledsartros etc,

Ortopedisk medicin utvecklades av den engelska ortopedkirurgen James Cyriax på 1930-talet för komma åt problem som inte kunde lösas kirurgiskt, sedan dess pågår vidareutveckling av metoden. Modern forskning har dock påvisat gång på gång att det Cyriax påstod på 50-talet fortfarande gäller även om det idag många gånger finns enklare sätt att utföra behandlingarna på.

I metoden ingår förutom en mycket noggrann undersökningsmetodik, och tydliga diagnoser även behandlingar, ex. för att förebygga eller bryta upp ihopväxt ärrvävnad sk. adheranser, återställa en buktande disk samt återupprätta ryggens naturliga rörlighet, reponera ett subluxerat ben i ex. en handled eller fotled eller att manipulera bort en sk. ”fri kropp” i en led, behandla inflammationer etc.

Ortopedisk medicin arbetar med metoder som:
Tvära friktioner
Manipulationer
Mobiliseringar.
Excentrisk träning
Kortisoninjektioner
– av leg sjukgymnast Anders Bergström, som avlagd examen i ”Injection therapy” via SOMM i samarbete med Univ. of Middlesex, London, delkurs i Master-program i Muskuloskeletal medicin.
Vi gör en hel del injektioner på remisser från Hälsocentraler då dessa utförs med ultraljudsguidning.

P.g.a Ortopedmedicinsens verktyg för att hitta och behandla inflammationer fungerar OMI mycket bra tillsammans med den starkt antiinflammatoriska Laser-behandlingen. Detta gör att man kan prova laser-behandling först innan man ger sig i kast med en kortisoninjektion.

Saxat från http://www.ominorden.com/ ”James Cyriax noterade att ett stort antal patienter som kom till kliniken inte kunde ges adekvat behandling. De hade alla smärtor och nedsatt funktion i rörelseapparaten, men eftersom röntgen inte visade något så kunde ingen diagnos ställas och följaktligen blev behandlingen enbart i lindrande syfte. Utan diagnos blev läkarnas och sjukgymnasternas behandling oftast ospecifik av karaktären ”värme-massage-träning” utan påtaglig effekt och patienterna fortsatte ha sina handikappande smärtor. Han insåg att röntgen inte kunde leda till en adekvat diagnos på dessa patienter och att en systematisk undersökningsteknik istället borde användas för att leda fram till diagnos och riktad behandling. Dr. Cyriax gjorde denna försummade del inom medicinen till sitt livs mål och utvecklade under 30- och 40- talet en teknik som beskriver en metodisk analys av patientens symtombild samt klinisk undersökning som leder fram till en specifik diagnos baserad på kliniska bilder som underlag för en effektiv behandling av de flesta mjukdelsskador i rörelseapparaten.”

Robin McKenzie, som är upphovsman till Mckenzie-metoden, gick faktiskt som elev hos James Cyriax, men upptäckte andra aspekter i diagnostik och behandling och utvecklade därför sin egen metod. Båda delar samma grund och fungerar därför oerhört bra tillsammans.

Lämna ett svar