Om oss

Alla som arbetar på Norrskenskliniken – OMI Nordmaling AB, har utbildning inom Klinisk Ortopedisk medicin /OMI och McKenzie/Mekanisk Diagnostik & Terapi (MDT) som en grund, dessutom en av Sveriges få examinerade peronliga tränare inom RedCord-systemet(se mer under våra metoder)

Vidare har vi utbildning inom:
Medicinsk Laserterapi
RedCord-träningsterapi och sk. neuracbehandling
Ultraljudsdiagnostik

Massageterapi,
OMT
(steg 1),
Akupunktur (A, B).
Triggerpunkts
behandling och
Träningsterapi .

  • Anders Bergström.

    Grundare och ägare av Umeå Smärtmottagning AB (okt 2006-sept 2016) och sedemera delägare i Norrskenskliniken – Ortopedisk Medicin I Nordmaling AB

– Anders har avlagt Advanced(högre) examen i Ortopedisk Medicin/OMI (2013) och credential examen inom McKenzie/MDT 2011, och håller på med sin lärarutbildning inom OMI för närvarande.

– Diagnostiskt ultraljud – både Peter och Anders har examen i undersökning med ultraljud. Anders använder även ultraljudsguidning vid injektionsbehandling.

Lic. laserterapeut inom medicinsk laserterapi och också konsult inom laserterapi med ett samarbete med företaget Irradia AB för föreläsningar och praktisk laserterapiutbildning. Besöker ofta mässor inom hälsa och medicin för att presentera laser som ett komplement till annan vård.

– Använder sedan 2010 stötvågsbehandling/shockwave (2010) för ffa. senproblem
– Han har dessutom arbetat med klassisk massage sedan -88.

– Har utbildning inom det sk RedCord-konceptet www.redcord.se inom både den sk Neurac-metoden för neuromuskulär återaktivering efter smärta och funktionsbortfall men också i träningslära med RedCord.
Mottagningen har också byggts ut med ett komplett RedCord-system för undersökning och behandling.

Genom sitt tidigare arbete som dramapedagog har han sett att hälsan återspeglas i kroppen och därför är kroppen alltid i fokus. Målet är att kunna vara i sin kropp, fungera i sin kropp och interagera med världen genom sin kropp.

Citat:” vi är inte summan av våra kroppsdelar, vi ett helt integrerat system där alla delarna hör ihop och påverkar varandra, även själen”

Anders är ordförande i Svensk Förening för Klinisk Ortopedisk Medicin www.sfkom.se

  • Peter Löfgren

    leg sjukgymnast och delägare i Norrskenskliniken – Ortopedisk Medicin I Nordmaling AB.  Han har sin bakgrund som massageterapeut. Har genomgått utbildningssystemet inom Ortopedisk Medicin/OMI och är särskilt intresserad av fotens problem utifrån det sk Arkaiska systemet.

Massageterapeut, Svenska Hälsoteamet
OMI basic
Ultraljudsdiagnostik, examen
Laserterapi
Stötvågsterapi
OMT (steg 1),
Akupunktur (A, B)
Triggerpunkts
behandling och
Träningsterapi

– Han är också den som är ledare för Artrosskolan på mottagningen och håller även träningsgrupp för artrosträning.

  • Michael ”Mischa” Ktistakis

    – är lic.personlig tränare(PT) med inriktning rehabilitering, och arbetar bl.a. som sjukgymnastassistent hos oss.

  • Mischa har som en av 5 i Sverige uppnått examen inom RedCord-systemet för specifik träning av dysfunktionell muskulatur och styrketräning. – Det är vi mycket stolta över!!

Kommentera